SDA-NOW is het activatieplatform waarmee jij jouw Sustainable Development Goals concreet realiseert!

Strategische en creatieve leer- en activatieprogramma’s waarmee jouw directie, teams
en medewerkers de relevante duurzame doelen ontdekken, onderzoeken, ervaren en…
direct in actie komen!

Door krachten te bundelen maken we het verschil. Ons activatieplatform inspireert, activeert en verbindt stakeholders.

Speciaal voor organisaties die hun medewerkers actief willen betrekken bij het waar-maken van de SDG’s: Bedrijven, Organisaties, Gemeenten, Dienstverleners, Overheden en Onderwijsorganisaties.

Concrete actie via een scala aan media en middelen. Website, workshops, SDG tentoonstelling, events, gamification (The Hero’s Journey), online storytelling, SDG check, data research en -analyse. Wij bieden, begeleiding content en de backoffice zodat jij je kan richten op jouw organisatie, jouw mensen en de resultaten.

Samen werken we aan maatschappelijke verandering en impact. Concreet en hands-on aan de slag met de voor jouw relevante duurzame doelen.

Samen versnellen naar een duurzame samenleving. Sluit je aan en werk mee aan het  zichtbaar en tastbaar maken van de SDG’s. Hier en nu!

Een belangrijk onderdeel van ons SDA-NOW platform is ons Behavioral Experience Program, met inzet van o.a. de applied game ‘The Hero’s Journey’. Een applied game waarbij de deelnemers in Quests, digitaal opdrachten ontvangen die ze spelen in relatie met de echte wereld. Iedere Quest bestaat op basis van gamification uit uitdagende online én offline opdrachten die zijn opgebouwd uit drie vaste onderdelen:

1 Informatie
Informeer jezelf over het onderwerp en toets jouw kennis op basis van feiten.

2 Bewustwording
Verdiep je in wat voor jou relevant is, wat dit voor jou betekent, wat je wilt bereiken en hoe jij hier een bijdrage aan kan leveren.

3 Activatie
Kom in actie, behaal resultaten en deel deze met anderen.

De opdrachten binnen een Quests bevatten onderdelen als dialoog, interviews, groepsformatie en interacties in de fysieke ruimte. Zo ontstaat inzicht en resultaat niet alleen binnen het digitale domein maar juist ook in de fysieke wereld, daar waar de echte verandering uiteindelijk plaats vindt.

Bewustzijn, participatie en draagvlak
The Hero’s Journey is een effectief middel bij het realiseren van bewustzijn, participatie en draagvlak bij de doelgroep door het aanbieden van interactieve, uitdagende en praktische leer- en ontwikkel ervaringen.

1] Interactie en betrokkenheid
The Hero’s Journey betrekt deelnemers bij het leerproces door hen interactieve en uitdagende taken te geven. Door een actieve rol in de applied game te spelen raken deelnemers bewust van wat relevant is, meer betrokken bij het leerproces en wordt hun interesse en motivatie vergroot.
2] Veilige omgeving om te leren
The Hero’s Journey biedt deelnemers een veilige en risicovrije omgeving. Deelnemers mogen fouten maken en kunnen deze herstellen zonder negatieve gevolgen te ondervinden. Dit draagt bij aan het gevoel van vertrouwen en veiligheid en moedigt hen aan om deel te nemen aan activiteiten of situaties waarin ze zich anders misschien niet zouden willen begeven.
3] Motiveren tot sociale interactie
Deelname aan The Hero’s Journey bevordert samenwerking en communicatie tussen deelnemers waardoor sociale interactie en participatie wordt gestimuleerd. Door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel of probleem, ontstaat bij de deelnemers een gevoel van verbondenheid en raken ze meer betrokken bij het leerproces.
4] Zorgen voor relevante en praktische ervaringen
The Hero’s Journey is ontworpen om relevante en praktische ervaringen te bieden die deelnemers helpt bij het oplossen van realistische problemen. Door opdrachten zowel online als ook in de fysieke wereld uit te voeren, leren deelnemers hun kennis en vaardigheden direct en concreet toe te passen en realiseren we daadwerkelijke gedragsverandering, participatie en draagvlak.
5] Beloningen en feedback
The Hero’s Journey biedt een systeem van beloning en feedback. Dit motiveert en stimuleert deelnemers om door te gaan met deelname, het leerproces en meer ervaringen opdoen. Door middel van beloningen en feedback kunnen deelnemers hun prestaties zien en verbeteren, wat bijdraagt aan een gevoel van voldoening en motivatie.
Custom made
De deelnemers werken in de vertrouwde vormgeving van jouw organisatie of instelling. We zetten daarvoor The Hero’s Journey om in jullie huisstijl en houden deze up-to-date.

Samen aan de slag in de workshops waarin je meer leert over de achtergronden van de SDG’s, welke doelen het beste aansluiten bij jullie organisatie en je positie in neemt voor activatie in een concrete richting.

Basics
Leer meer over de achtergronden van de SDG’s.

Think
Grensverleggend spoorzoeken naar welke doelen het beste aansluiten bij jullie organisatie.

Frame
Neem positie in en bepaal de concrete richting. Werk deze samen met ons uit in scenario’s.

Organize
Introductie van het Hero Center en de 30 days challenges. Maak een aantal quests en ga er concreet mee aan de slag

Tentoonstelling met start- en slot event in Museon
In samenwerking met onze partner Museon-Omniversum in Den Haag, organiseren we op deze locatie start- en slot events met tevens een bezoek aan de permanente tentoonstelling ‘One Planet NOW!’ over de SDG’s.

Reizende tentoonstelling
Ook bieden we een reizende tentoonstelling over de SDG’s en een introductie van ons activatieprogramma SDA-NOW op jouw bedrijf of locatie naar keuze.

SDG gerelateerde data
SDA-NOW is als instrument inzetbaar om de strategie en processen van een bedrijf of organisatie te inspireren, stimuleren, optimaliseren en …. te bepalen. Breed gedragen omdat alle lagen binnen een organisatie de inhoud van de quests mede bepalen. Door deelname wordt specifieke SDG (of ESG) gerelateerde data gegenereerd zoals bijvoorbeeld informatie over prospects, klanten en/of financiële informatie die kan worden geanalyseerd en ingezet ter verbetering van de duurzaamheidsstrategie en/of een duurzame bedrijfsvoering.

Data research en analyse
Onze aanpak en ons advies naar jou baseren we mede op basis van data reseach en analyse. In de research fase d.m.v onze SDG Indicator Check. Tijdens The Hero’s Journey vanuit het online monitoren van de vorderingen en resultaten van de deelnemers.

Zou hou je als deelnemer zicht op:
– De stand van zaken
– De betrokkenheid van de deelnemers
– De acties
– De resultaten

De Sustainable Development Goals [SDG’s] zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Om deze globale doelen beter meetbaar te maken zijn ze uitwerkt in een lijst van 244 hele concrete indicatoren.

SDA-NOW heeft een tool ontwikkelt waarmee organisaties in kaart kunnen brengen hoe zij scoren op de SDG’s in het algemeen en op de indicatoren in het bijzonder: de SDG Indicator Check. Dit vraaggestuurde hulpmiddel geeft helderheid en laat zien waar de organisatie staat in het soms onoverzichtelijke landschap van de SDG’s.

SDA-NOW kent meerdere invalshoeken en startmomenten om een programma te activeren;

A] Aanpak gericht op implementatie van SDG’s

We richten ons specifiek op de aanpak op/ vanuit de implementatie van een of meerdere SDG’s bij een bedrijf, organisatie of gemeente. Vanuit een reeds uitgevoerde SDG-analyse door een van onze partner partijen of d.m.v. onze SDG-Check bepalen we de SDG’s waar ons activatie programma op ontwerpen.

B] Probleem-project aanpak

Vanuit ons contact met overheden, instellingen en stichtingen zien we dat onze aanpak met inzet van onze applied game ‘The Hero’s Journey’ ook van toegevoegde waarde is voor de aanpak van thema’s die te maken hebben met de maatschappij en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Enkele belangrijke sociaal maatschappelijke thema’s zijn onder andere:

– Ongelijkheid
Er is veel ongelijkheid in de wereld, zowel qua inkomen als qua gender, ras en seksuele geaardheid. Dit kan leiden tot discriminatie en spanningen tussen verschillende groepen mensen.

– Criminaliteit
Criminaliteit is een groot probleem in veel delen van de wereld, en kan leiden tot geweld, angst en onveiligheid.

– Racisme en discriminatie
Racisme en discriminatie zijn nog steeds een groot probleem in de wereld en kunnen leiden tot sociale spanningen.

– Geestelijke gezondheid
Geestelijke gezondheid is een groeiend probleem in de maatschappij en kan leiden tot een scala aan problemen op het gebied van werk, relaties en gezin.

– Integratie en opvang
Er zijn veel mensen die gedwongen worden te vluchten voor oorlog, vervolging en andere problemen, en dit kan leiden tot spanningen en problemen op het gebied van opvang en integratie.

– Woningmarkt
Er is een groeiende ongelijkheid tussen mensen die wel en geen woning kunnen betalen en door een tekort aan sociale woningen verergert de betaalbaarheid en waardoor sommige mensen zijn gedwongen te leven in onstabiele of onveilige woonsituaties. Dit leidt tot stress en psychologische druk.

Aanpak specifieke problemen

Binnen deze thema’s kunnen we op basis van een specifiek probleem onze aanpak met inzet van de applied game heel effectief inzetten bij bijvoorbeeld;
– Jeugdcriminaliteit in een wijk van een gemeente
– Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in organisatie en/of gemeente
– Weerbaarheid bij jongeren ter voorkoming van …..
– Integratie van andere culturen in een organisatie of gemeente
– Etc…

Gamification
Onze applied game ‘The Hero Journey’ biedt bij de probleem-project aanpak, speelse en interactieve middelen om gedrag te veranderen en positieve acties te bevorderen t.b.v. de aanpak en/of oplossen van sociaal maatschappelijke problemen.

Zo worden mensen aangezet om actie te ondernemen en worden door middel van uitdagingen, doelen en beloningen meer gericht op het aan te pakken probleem. Door middel van virtuele ervaringen worden mensen zich meer bewust van hun situatie en die van anderen, waardoor empathie en waardering wordt vergroot.
In onze applied game worden gamification-technieken gebruikt om het leerproces te verbeteren, het begrip van complexe onderwerpen te vergroten en de engagement en de motivatie van mensen te verhogen, waardoor positieve verandering mogelijk wordt gemaakt.

SDG context bij de probleem-project aanpak

Maatschappelijke problemen staan in verband of maken onderdeel uit van de totale context van de samenleving en zijn dus van invloed of staan onder invloed van de drie basiselementen waaruit de SDG’s zijn geventileerd: Economie, Maatschappij en Biosfeer.
De SDA-NOW probleem-project aanpak is met name geschikt voor wanneer er een concreet sociaal-maatschappelijk probleem is gealloceerd dat urgent moet worden aangepakt. De nadruk ligt op de probleemoplossing en daarom wordt er in eerste instantie minder rekening gehouden met de SDG-context.

Het streven bij deze methode is om een snelle oplossing te vinden en concrete acties te bewerkstelligen waardoor het basisprobleem wordt aangepakt. Een methode die leidt tot inzicht in het probleem voor de deelnemers en de noodzaak tot gedragsverandering die leidt tot de oplossing of de aanpak van het betreffende probleem.

Wanneer dit proces op gang is en er positieve resultaten worden bereikt, is er ‘ruimte’ om een stap verder te zetten en de problematiek in een breder kader te plaatsen. De Sustainable Development Goals zijn hiervoor het kompas en de Sustainable Development Actions zijn de oplossing vanuit de vraag; #HOEDAN.

Het activatieplatform dat werkt!

Community

Zowel web based en fysiek met elkaar leren, ervaren en delen

On- en offline platform

Gebruik bestaande content , maak eigen content en deel.

Gamification

Doorloop ‘The Hero’s journey’ en ontvang feedback en actuele facts & figures

Workshops

Ontmoet elkaar, leer en werk samen aan het maken van duurzame impact.

Tentoonstelling en events

Geef je programma een kickstart met een openingsevent en bezoek aan de SDG tentoonstelling.

‘Van doelen naar acties’

SDA-NOW vertaalt jouw Sustainable Development Goals naar concrete duurzame acties!

Over SDA-NOW

Actie

Informeer je over activiteiten en voorbeelden. Wat kan je zelf doen en hoe kan je dat het beste aanpakken.

Feiten

Wat is actueel en wat zijn de feiten? Confronteer je met wat er speelt en wat de uitdagingen zijn in artikelen, statistieken en video’s.

Inspiratie

Inspiratie over hoe we de wereld beter kunnen maken. Theorie en filosofie van voorlopers zoals Kate Raworth, Jan Rotmans en Greta Thunberg.

Nu

Wat leeft en gebeurt er in de wereld aan concrete acties. Wat zijn startende of al lopende initiatieven? Bekijk en onderzoek bestaande platforms, websites en events.