Sustainable Development Action-NOW

Het activatieplatform voor
concrete duurzame acties!

Act now!

Veranderkracht op de werkvloer, in organisaties en de maatschappij!

Sustainable Development Action-NOW! Hét activatieplatform met de applied game ‘The Hero’s Journey’. De gamified leerervaring die bedrijven, organisaties en overheden helpt duurzaam te ondernemen en maatschappelijke thema’s aan te pakken. Met de SDG’s als kompas.

Een effectief programma t.b.v. het activeren van deelnemers en het realiseren van gedragsverandering bij de doelgroep. Door op maat gemaakte interactieve, uitdagende en praktische leer- en ontwikkelervaringen. Die leiden tot bewustzijn, participatie en draagvlak bij de deelnemers. Op de werkvloer, in organisaties en de maatschappij.

Het activatieplatform dat werkt!

SDA-NOW biedt een effectieve aanpak bij het realiseren van duurzame doelen en de aanpak van sociaal-maatschappelijke thema’s.

Click op onderstaande blokjes om de informatie te openen.

Speciaal voor bedrijven, organisaties, gemeenten, dienstverleners, overheden en onderwijsorganisaties die hun mensen actief willen betrekken bij het waarmaken van de Duurzame Doelen, met de Sustainable Develpment Goals (SDG’s) als kompas.

We richten ons specifiek op de aanpak van een of meerdere voor jullie relevante Duurzame Doelen, vanuit een SDG-analyse of vanuit jullie eigen keuze, waarop we het activatieprogramma ontwerpen.

Op maat gemaakt
Iedere organisatie is anders en heeft verschillende wensen, eisen en doelstellingen m.b.t het behalen van de voor hun relevante Duurzame Doelen. Dit vereist een specifiek ontwerp en taylor made invulling en uitvoering van ons programma.

Wij ontwerpen en ontwikkelen i.s.m. met de klant een op maat gemaakt programma met specifieke quests, media en middelen. Wij bieden de begeleiding, techniek, content en backoffice zodat jij je kan richten op jouw organisatie, jouw mensen en de resultaten.

De deelnemers werken tijdens het programma op ons platform in de vertrouwde vormgeving van jullie organisatie. We zetten daarvoor de quests om in jullie huisstijl en houden deze up-to-date.

Deelnemers spelen Food Quest

Duurzaamheid gaat niet alleen over een circulaire economie en een schoner milieu, maar ook over mensen en sociaal maatschappelijke thema’s als sociale- weerbaarheid, veiligheid en betrokkenheid.

Ons programma is zeer geschikt voor wanneer er een concreet Sociaal-maatschappelijke thema moet worden aangepakt. We bieden concrete en interactieve middelen om positieve acties te bevorderen die leiden tot inzicht, bewustwording en gedragsverandering.

Ons activatieprogramma is effectief bij het aanpakken van ondere andere;

– Het verhogen van weerbaarheid bij jongeren (bijvoorbeeld bij pesten of financiële beïnvloeding).

– Informeren, bewustmaken en aanzetten tot gedragsverandering m.b.t. het gebruik van social media.

– Integratie van andere culturen in een bedrijf, organisatie, onderwijsinstelling of gemeente.

– Ongewenst of agressief gedrag in bijvoorbeeld een wijk of gemeente of bij een sportclub.

– Activatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

– Etc…

Ons activatieprogramma is effectief bij de aanpak van Sociaal-maatschappelijke thema’s

Gedragsverandering
In onze applied game worden gamification-technieken gebruikt om het ontwikkel- en leerproces te verbeteren, begrip van complexe onderwerpen te vergroten en de engagement en de motivatie van deelnemers te verhogen. Hierdoor wordt positieve gedragsverandering mogelijk gemaakt op thema’s als bijvoorbeeld:

– Ongelijkheid
Er is veel ongelijkheid, zowel qua inkomen als qua gender, ras en seksuele geaardheid. Dit kan leiden tot discriminatie en spanningen tussen verschillende groepen.

– Criminaliteit
Criminaliteit is een groot probleem en kan leiden tot geweld, angst en onveiligheid.

– Racisme en discriminatie
Racisme en discriminatie kunnen leiden tot sociale spanningen.

– Geestelijke gezondheid
Geestelijke gezondheid is een groeiend probleem en geeft problemen op het gebied van werk, relaties en gezin.

– Integratie en opvang
Spanningen en problemen n.a.v. opvang en integratie.

– Woningmarkt
Er is een groeiende ongelijkheid tussen mensen en veel mensen leven gedwongen in onstabiele of onveilige woonsituaties. Dit leidt tot stress en psychologische druk.

Op maat gemaakt
Iedere organisatie is anders en heeft verschillende wensen, eisen en doelstellingen m.b.t het behalen van de voor hun relevante Sociaal- maatschappelijke thema’s. Dit vereist een specifiek ontwerp en taylor made invulling en uitvoering van ons programma.

Wij ontwerpen en ontwikkelen i.s.m. met de klant een op maat gemaakt programma met specifieke quests, media en middelen. Wij bieden de begeleiding, techniek, content en backoffice zodat jij je kan richten op jouw organisatie, jouw mensen en de resultaten.

De deelnemers werken tijdens het programma op ons platform in de vertrouwde vormgeving van jullie organisatie. We zetten daarvoor de quests om in jullie huisstijl en houden deze up-to-date.

Ontdek onze oplossingen!

Wij bieden diverse methoden en modules om in beweging te komen, actief te worden en de noodzakelijke gedragsverandering te realiseren. Concrete actie via een scala aan media en middelen; De applied game ‘The Hero’s Journey’, Hero Centered Design, Workshops, Events, SDG check en monitor, Data research en -analyse.

Click op onderstaande blokjes om de informatie te openen.

Onderdeel van het activatieplatform is de applied game ‘The Hero’s Journey’. De gamified leerervaring met uitdagende quests. Op maat gemaakte online en offline opdrachten die deelnemers spelen in relatie met de echte wereld. Het biedt concrete en interactieve middelen om gedrag te veranderen en positieve acties te bevorderen.

Samen met jou bepalen we de inhoud en doelstelling van een quest en maken we op maat gemaakte leer- en ontwikkelervaringen waarmee we de gewenste gedragsverandering bij de doelgroep realiseren.

Gamification en gedragsverandering zijn de sleutelelementen.

GAMIFICATION
We gebruiken gamification technieken om het ontwikkel- en leerproces te verbeteren, begrip van complexe onderwerpen te vergroten en de engagement en de motivatie van deelnemers te verhogen. Hierdoor wordt positieve verandering mogelijk gemaakt.

‘The Hero’s Journey’. Een gamified leerervaring met uitdagende online en offline opdrachten.

Gamification is het effectieve en doeltreffende middel voor het behalen van de doelstelling door gebruikers te motiveren, betrokken te houden, beloningen te bieden, prestaties te bevorderen, leren te faciliteren en uitdagende ervaringen te creëren.

1] Motivatie
Gamification maakt gebruik van intrinsieke en extrinsieke motivatiefactoren om gebruikers te stimuleren en hen te laten genieten van de ervaring. Het biedt competitie, beloningen, sociale interactie en een gevoel van autonomie, wat allemaal bijdraagt aan die motivatie.

2] Betrokkenheid
Door gamification worden  deelnemers zich meer bewust van wat relevant is en raken daardoor meer betrokken.

3] Belonen
Beloningen, zowel tastbaar als virtueel, spelen een cruciale rol in gamification. Het belonen van deelnemers bevordert gewenst gedrag, moedigt betrokkenheid aan en zorgt voor een gevoel van voldoening en erkenning. Het motiveert deelnemers om actief te blijven en doelen na te streven.

4] Resultaten behalen
Het idee van vooruitgang boeken en doelen bereiken is inherent aan gamification. Deelnemers streven naar het behalen van specifieke resultaten, zoals het voltooien van niveaus, het verdienen van punten of het verslaan van andere spelers. Het stimuleert de motivatie en betrokkenheid van deelnemers.

5] Stimuleren en boeien
Gamification heeft de kracht om elementen zoals quizzen, uitdagingen en feedback toe te voegen die het meedoen stimulerend, boeiend en plezierig maken.

6] Uitdagingen
Het toevoegen van uitdagingen en doelen  in gamification zorgt voor een gevoel van opwinding en spanning bij gebruikers. Er is een gevoel van voldoening en bevrediging wanneer deze worden bereikt. Dit stimuleert deelnemers om te blijven spelen en te streven naar verbetering.

GEDRAGSVERANDERING
Informatie, bewustwording en activatie leiden tot de noodzakelijke gedragsverandering.

1] Informatie
Informeer jezelf over het onderwerp en toets jouw kennis op basis van feiten.

2] Bewustwording
Verdiep je in wat voor jou relevant is, wat dit voor jou betekent, wat je wilt bereiken en hoe jij hier een bijdrage aan kan leveren.

3] Activatie
Kom in actie, behaal resultaten en deel deze met anderen.

De opdrachten binnen een quests bevatten onderdelen als dialoog, interviews, groepsformatie en interacties in de fysieke ruimte. Zo ontstaat inzicht en resultaat niet alleen binnen het digitale domein maar juist ook in de fysieke wereld, daar waar de echte verandering uiteindelijk plaats vind

BEWUSTZIJN, PARTICIPATIE EN DRAAGVLAK
The Hero’s Journey is een effectief middel bij het realiseren van bewustzijn, participatie en draagvlak bij de doelgroep door het aanbieden van interactieve, uitdagende en praktische leer- en ontwikkel ervaringen.

1] Interactie en betrokkenheid
The Hero’s Journey betrekt deelnemers bij het leerproces door hen interactieve en uitdagende taken te geven. Door een actieve rol in de applied game te spelen raken deelnemers bewust van wat relevant is, meer betrokken bij het leerproces en wordt hun interesse en motivatie vergroot.

2] Veilige omgeving om te leren
The Hero’s Journey biedt deelnemers een veilige en risicovrije omgeving. Deelnemers mogen fouten maken en kunnen deze herstellen zonder negatieve gevolgen te ondervinden. Dit draagt bij aan het gevoel van vertrouwen en veiligheid en moedigt hen aan om deel te nemen aan activiteiten of situaties waarin ze zich anders misschien niet zouden willen begeven.

3] Motiveren tot sociale interactie
Deelname aan The Hero’s Journey bevordert samenwerking en communicatie tussen deelnemers waardoor sociale interactie en participatie wordt gestimuleerd. Door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel of probleem, ontstaat bij de deelnemers een gevoel van verbondenheid en raken ze meer betrokken bij het leerproces.

4] Zorgen voor relevante en praktische ervaringen
The Hero’s Journey is ontworpen om relevante en praktische ervaringen te bieden die deelnemers helpt bij het oplossen van realistische problemen. Door opdrachten zowel online als ook in de fysieke wereld uit te voeren, leren deelnemers hun kennis en vaardigheden direct en concreet toe te passen en realiseren we daadwerkelijke gedragsverandering, participatie en draagvlak.

SPEEL EN ONTDEK!
Wil je kennismaken met onze applied game ‘The Hero’s Journey’, meer leren over ons gamified activatieplatform en de onderliggende methode of een aantal demo quests spelen? Log in met de onderstaande links of QR codes, speel en ontdek!

Probeer een demo van SDA-NOW
Ontdek het gamified platform en de methode

SDA-NOW maakt bij het ontwerpen van de quests gebruikt van de techniek, ervaring en de beproefde methodiek van Hero Centered Design™. Een krachtige combinatie van storytelling en gamification gebaseerd op de theorie ‘Hero’s Journey’ van Joseph Campbell.

Hero Centered Design™ is een positieve veranderingsmethode met speltechnieken (gamification) die mensen in staat te stelt impact te maken in hun omgeving en zo ‘Een Held’ te worden.

In het ontwerptraject helpen wij inzicht te krijgen in persoonlijke, maatschappelijke en organisatorische uitdagingen, door deze stapsgewijs in alle onderdelen uit te werken tot een klassiek heldenverhaal; The Hero’s Journey. De ideale blauwdruk voor het leertraject van jouw helden!

Rond dit verhaal wordt een spelervaring ontworpen om de leerervaring te verbeteren en we onderzoeken hoe jij jouw helden het beste kan begeleiden.

Zie de video over Hero Centered Design™ met uitleg over de methode.


Hackshield
Een ander platform dat door leden van Overstekend Wild is ontwikkeld en gebruik maakt van deze techniek, ervaring en de beproefde methodiek van Hero Centered Design™ is Hackshield. Winnaar van Best Applied Game Award tijdens The Dutch Game Awards 2022. Een activatie programma met als doel om kinderen cybersecure te maken. Het is ondertussen uitgegroeid tot een breed gedragen interventieprogramma waar meer dan 198 gemeenten en ruim 155.000 kinderen aan meedoen die samen ruim 1,3 miljoen punten hebben gescored. Een voorbeeld van de kracht van Hero Centered Design™ bij het realiseren van gedragsverandering bij de doelgroep.

Hackshield is winnaar van Best Applied Game Award tijdens The Dutch Game Awards 2022. Door het grote succes wordt de methode inmiddels ook internationaal uitgerold.

Samen aan de slag in de workshops, waarin je meer leert over de Sustainable Development Goals [SDG’s], onze applied game ‘The Hero’s Journey en de quests.

Basics
Leer meer over de SDG’s en een introductie de applied game ‘The Hero’s Journey’ en het bouwen van een quest.

Think
Grensverleggend spoorzoeken naar welke doelen het beste aansluiten bij jullie duurzame doelstellingen.

Frame
Bepaal de concrete richting voor een quests. Werk deze samen met ons uit in een scenario met leuke en uitdagende vragen en opdrachten.

Organize
Samen bouwen we de quest en zetten deze op het activatieplatform zodat jullie aan de slag kunnen met het behalen van jullie duurzame doelen!

In aanloop en bij de afsluiting van ons programma bieden we de mogelijkheden om een start- of slotevent te organiseren.

De Sustainable Development Goals [SDG’s] zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Om deze globale doelen beter meetbaar te maken zijn ze uitgewerkt in een lijst van 244 concrete indicatoren.

Tijdens ons activatieprogramma kunnen wij, op verzoek een SDG check doen. Hiermee zie je hoe jouw organisatie scoort op de voor jullie relevante doelen. Een overzicht van sterke punten en verbeterpunten helpt bij het stellen van prioriteiten tijdens de duur van het programma. Zo kunnen we deze check, via een nulmeting niet alleen vooraf doen, maar ook tijdens en na afloop van het programma, zodat we inzet, progressie en resultaten effectief kunnen monitoren.

Door deelname aan ons programma en de applied game wordt specifieke data gegenereerd zoals bijvoorbeeld informatie over de inzet van de deelnemers, hun kennis van zaken [bijvoorbeeld mbt de SDG’s], hun doelen, wensen en hun resultaten. Deze data kan worden geanalyseerd en ingezet ter verbetering van de duurzaamheidsstrategie en/of een duurzame bedrijfsvoering.

Research en analyse
Via data research en analyse monitoren van de inzet, vorderingen en resultaten van de deelnemers en bepalen we aanpak en vervolg.

Zou hou je al opdrachtgever zicht op
– De stand van zaken
– De betrokkenheid van de deelnemers
– De acties
– De resultaten

Ook hierom!

Duurzaamheid is steeds meer een vereiste geworden voor bedrijven en organisaties om betekenisvol en succesvol te blijven in een veranderende samenleving en economie. Consumenten, investeerders en andere stakeholders hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en verwachten dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen.

Niet alleen vanwege de klimaatverandering, de schaarste van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen, wet- en regelgeving en de toenemende maatschappelijke druk maar ook vanwege de te behalen kostenbesparingen, marktkansen en verbetering van reputatie en imago van jouw merk of organisatie.

Kortom, verduurzaming is van cruciaal belang om zowel een positieve impact op het milieu en de maatschappij te hebben als om concurrentievoordeel te behalen in een steeds veranderende zakelijke en regelgevende omgeving. Door te verduurzamen kan jouw bedrijf of organisatie aan deze verwachtingen voldoen, het verschil maken en zichzelf positioneren als onderscheidend.

Activatie
Nu is het juiste moment om te veranderen en in actie te komen. Zowel vanuit het oogpunt van urgentie als vanuit het oogpunt van het behouden van concurrentievoordeel. Hoe eerder je als bedrijf of organisatie deze veranderingen omarmt, hoe groter de positieve impact zal zijn. Niet alleen belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan en sociale ongelijkheid aan te pakken maar ook om als bedrijf organisatie, gemeente en overheid de unieke mogelijkheden en kansen te pakken om een leidende rol te vervullen in deze transitie.

Nieuw beleggingsbeleid voor een veranderende wereld.
De samenleving en economie veranderen en het beleid van bedrijven, organisaties en instellingen veranderen mee. We zien dat vooral klimaat en biodiversiteit voor grote veranderingen zorgen.

Zo wil ABP, het grootste pensioenfonds van het land aan het einde van dit decennium 30 miljard euro aan investeringen hebben die ‘dubbel renderen’. Daarmee bedoelt het fonds investeringen die financieel interessant zijn en tegelijkertijd bijdragen aan maatschappelijke thema’s als klimaat en biodiversiteit. Daarnaast zegt ABP strenger te gaan kijken naar bedrijven waarin het wil beleggen. Zo moeten bedrijven die voor vervuiling zorgen met een reëel plan komen om dit terug te dringen. Doen ze dat niet, dan hoeven ze niet op ABP-geld te rekenen.

ABP kondigde onder druk van pensioendeelnemers eerder al aan niet meer te investeren in bedrijven die fossiele brandstoffen op de markt brengen. Het merendeel van de beleggingen in producenten van fossiele energie is inmiddels verkocht. Zo belegt ABP niet meer in grote olie- en gasbedrijven als Shell, BP en TotalEnergies.

Lees hier alle info van het APB

En omdat het moet!

Overheden en organisaties hanteren steeds strengere regels en normen op het gebied van duurzaamheid. Bedrijven die niet aan deze wet- en regelgeving voldoen, kunnen te maken krijgen met reputatieschade, boetes en zelfs wettelijke sancties. Het nemen van duurzame maatregelen is dus actueel, noodzakelijk en urgent! Via ons programma halen we relevante informatie op om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en leveren we de resultaten voor de noodzakelijke duurzaamheidsverslaglegging.

In deze tijd streven veel ondernemers naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarbij zij de verantwoordelijkheid voor People, Planet en Profit erkennen. Voor hen zijn niet alleen omzet en winst van belang, maar ook het welzijn van werknemers, klanten, en de impact op het milieu. Ze beseffen dat een evenwichtige combinatie van deze elementen cruciaal is voor een toekomstbestendige onderneming en nemen daarin een leidende rol.

De overheid erkent het belang van de voortrekkersrol van deze ondernemers en stelt regels en verplichtingen op voor duurzaam ondernemen. Dit creëert een raamwerk voor een gelijk speelveld in verschillende branches, bevordert eerlijke concurrentie, en stelt bedrijven in staat succesvol te zijn op basis van eigen kwaliteiten en prestaties. Deze inspanningen strekken zich uit tot landelijk en Europees niveau, waar steeds meer regelgeving wordt geïntroduceerd om duurzaamheid te bevorderen.

Overheden leggen bedrijven, vooral grote ondernemingen, steeds meer verplichtingen op om verslag te doen van hun MVO- of CSR-activiteiten. Recente Europese wetgeving, zoals de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), verscherpt en breidt deze verplichtingen uit naar grote beursgenoteerde bedrijven en sommige grote niet-beursgenoteerde bedrijven binnen de Europese Unie. Hoewel momenteel vooral grote bedrijven worden beïnvloed, zullen ook kleinere bedrijven binnenkort onderworpen worden aan deze verslagleggingsverplichtingen.

SDA-NOW levert essentiële data voor duurzaamheidsverslaglegging.
Via ons programma halen we relevante informatie op die voldoet aan deze verplichtingen en levert resultaten voor de noodzakelijke duurzaamheidsverslaglegging.

Doelstelling implementatie Sustainable Development Goals in 2030
De Sustainable Development Goals [SDG’s] of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 subdoelen en vormen een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze zijn in 2015 vastgesteld en vormen doelstellingen waar overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld aan kunnen bijdragen. De doelen moeten een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Ze gelden voor alle landen en het bedrijfsleven wordt geacht een belangrijke rol te spelen in de realisatie ervan. In onze visie ‘Ondernemen voor brede welvaart’ is de doelstelling opgenomen dat het Nederlands bedrijfsleven in 2030 het verschil wil hebben gemaakt op deze SDG’s.

Lees hier alle info via de website van VNO-NCW.

CRSD
De nieuwe Europese CSRD-wetgeving [Corporate Sustainability Reporting Directive] verplicht bedrijven vanaf 2024 te rapporteren over hun prestaties op milieu, sociaal en governance vlak. Ruim vier op de tien bedrijven in Europa heeft nog steeds geen beleid op het gebied van klimaat, duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [MVO]. Bijna net zoveel bedrijven zijn niet op de hoogte van de Europese CSRD-richtlijn die hen verplicht daar vanaf 2024 over te rapporteren. (Bron; Onderzoek Sdu door onderzoeksbureau Angi studio).

Informeer jezelf via dit artikel van de Kamer van Koophandel: Duurzaamheidsrapportage CSRD: dit betekent het voor jou?

Wat is de CSRD-richtlijn en hoe ga je ermee aan de slag?
In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat bedrijven met 250 of meer medewerkers vanaf 2024 verplicht zijn te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. In dit artikel leggen we uit wat deze richtlijn is en wat hij betekent voor bedrijven van meer dan 250 medewerkers.

Lees hier alle info via MVO Nederland


Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen vanaf 2023.


Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Lees hier alle info en bekijk de video op deze pagina van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

Image by Lookstudio on Freepik

Speel en ontdek

Wil je kennismaken met onze applied game ‘The Hero’s Journey’, meer leren over ons gamified activatieplatform en de onderliggende methode of een aantal demo quests spelen? Log in met de onderstaande links of QR codes, speel en ontdek!

Probeer een demo van SDA-NOW
Ontdek het gamified platform en de methode

"SDA-NOW wil ik warm aanbevelen aan ieder bedrijf of organisatie die wat concreets wil gaan doen voor een meer circulaire economie!”

Peter Doeve | Business Controller Fysiek Domein

"The SDA-NOW platform is ideal for organizations to share goals, good practices and insights and make them act better in accordance with the Sustainable Development Goals and beyond."

Geerd Schlangen | Senior sherpa and social entrepreneur

 

“We kennen meerdere serious games maar ‘The Hero’s Journey’ is onderscheidend en heel effectief."

Comlab Team, Master Challenge | Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) University of Amsterdam

Van doelen naar acties

SDA-NOW vertaalt jouw doelen naar concrete duurzame acties!

Actie

Informeer je over activiteiten en voorbeelden. Wat kan je zelf doen en hoe kan je dat het beste aanpakken.

Feiten

Wat is actueel en wat zijn de feiten? Confronteer je met wat er speelt en wat de uitdagingen zijn in artikelen, statistieken en video’s.

Inspiratie

Inspiratie over hoe we de wereld beter kunnen maken. Theorie en filosofie van voorlopers zoals Kate Raworth, Jan Rotmans en Greta Thunberg.

Nu

Wat leeft en gebeurt er in de wereld aan concrete acties. Wat zijn startende of al lopende initiatieven? Bekijk en onderzoek bestaande platforms, websites en events.

"Ook de leisuresector staat voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid! Essentieel hierbij is dat partijen zich bewust zijn van het belang hiervan en aangemoedigd en geactiveerd worden om deze op te pakken. Er gebeurd al wel een en ander, maar nog veel te weinig. Het gebruik van gamification en storytelling is een prachtige manier om inzicht te krijgen in welke acties gewenst zijn. Een aanrader om met SDA-NOW aan de slag te gaan!”

Jean-Paul Haenen | J2Leisure.com