Wat we doen

SDA-NOW activeert bedrijven, organisaties en overheden die verandering willen en hun duurzame doelen willen omzetten naar concrete acties.

Noodzakelijk, actueel en urgent!

Sustainable Development Goals
Voor bedrijven, organisaties en overheden die zich de noodzaak tot verandering realiseren vormen de Sustainable Development Goals (SDG’s) een goed kompas. 17 ontwikkelingsdoelen en bijbehorende 169 targets met armoedebestrijding, beter onderwijs en klimaatdoelen als actuele speerpunten.

Activatie Platform
Sustainable Development Action-NOW is het activatieplatform dat bedrijven helpt duurzaam te ondernemen en organisaties en overheden begeleidt bij het aanpakken van sociaal maatschappelijke thema’s.

The Hero’s Journey
Onderdeel van ons programma is de applied game ‘The Hero’s Journey’. Een gamified leerervaring met uitdagende quests. Online en offline opdrachten die worden gespeeld in relatie met de echte wereld.

Het stimuleert deelnemers samen te werken, actie te ondernemen en concrete doelen te realiseren. Niet alleen binnen het digitale domein maar juist in de fysieke wereld, daar waar de echte verandering plaats vindt.

Via data reseach en analyse monitoren we inzet, vorderingen en resultaten van de deelnemers en bepalen we gezamenlijk aanpak en vervolg. Daarmee kunnen organisaties hun doelen aanscherpen en andere richtingen inslaan.

Door deelname en het delen van de inzichten en resultaten ontstaat gemeenschappelijk draagvlak en het is competitief en speels. Een natuurlijke en leuke manier van leren, waarbij je een serieus doel op een leuke manier bereikt.

Voor wie
Ons activatieplatform is speciaal voor management en werknemers van bedrijven, organisaties en overheden die actief hun duurzame doelen (SDG agenda 2030) willen realiseren. Door als bedrijf, organisatie of overheid deel te nemen aan de Sustainable Development Actions (SDA’s) worden de duurzame doelen zichtbaar en tastbaar. Raken medewerkers geïnformeerd en geïnspireerd en worden (wettelijke) richtlijnen gerealiseerd.

Door concrete acties ontdekken we samen waar de kansen en mogelijkheden liggen en werken we aan innovatieve wendingen die de transitie naar een duurzame samenleving versnellen.

Testimonials

“In de vorm van een game krijgt een bedrijf of overheidsorganisatie inzicht in de acties die moeten worden verricht om de circulaire wereld dichterbij te brengen en te zorgen voor ketensamenwerking. Ik weet uit eigen ervaring dat het nuttig is om binnen bijvoorbeeld een gemeente bewustwording te creëren en acties uit te zetten. SDA-NOW wil ik warm aanbevelen aan ieder bedrijf of organisatie die wat concreets wil gaan doen voor een meer circulaire economie!”
Peter Doeve | Business Controller Fysiek Domein

“We kennen meerdere serious games maar ‘The Hero’s Journey’ is onderscheidend en heel effectief. Met name omdat een quest op basis van jouw duurzame doelstellingen op maat wordt gemaakt, is gebaseerd op de storytelling methodiek ‘Hero’s Journey’ van Joseph Campbell en omdat je het online speelt met opdrachten in de fysieke ruimte. Dat is namelijk de plaats waar de verandering moet plaats vinden!”
Comlab Team, Master Challenge | Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) University of Amsterdam

Playful activation platform that helps organizations act good
“If you do it. You’ll get the knowledge. Actively participating in the SDA NOW platform offers hands-on/brains-on experiences helping each individual player internalize new behavior. The SDA-NOW platform is ideal for organizations to share goals, good practices and insights and make them act better in accordance with the Sustainable Development Goals and beyond. The data produced by all participants is valuable steering information for both leaders and individual (citizen, workers, community members). The robust game-engine of SDA NOW ensures a swift and exciting learning curve.”

Geerd Schlangen | Senior sherpa and social entrepreneur

BEL OF MAIL ONS!

Deel dit item