Project omschrijving

Feiten

Midsize NL

Trends en ontwikkelingen vragen een nieuw handelingsperspectief voor de toekomst van de middelgrote stad.

Trends en ontwikkelingen die her en der al zichtbaar zijn, stellen urgente vragen en benadrukken dat er een nieuw handelingsperspectief nodig is. Denk bijvoorbeeld aan binnensteden waar de leegstand toeneemt met het faillissement van weer een winkelketen. Aan de trek van de jongere en hogeropgeleide beroepsbevolking naar de grotere steden, waar ook economische dynamiek zich concentreert. Of aan specialistische voorzieningen als ziekenhuizen en rechtbanken die via fusies, met hun werkgelegenheid, wegtrekken naar de grote stad.

Tegelijkertijd zijn we allemaal mobieler geworden, groeien sociaal-culturele verschillen in de samenleving, willen we werken aan een duurzamere samenleving, bieden technologische innovaties nieuwe mogelijkheden en zijn er actuele vraagstukken als immigratie. Daarnaast verandert de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving de verhouding tussen overheid en samenleving en stelt dit, samen met de decentralisaties op het gebied van zorg, werk en inkomen, gemeenten voor een nieuw en soms lastig takenpakket.

Bekijk hier

Beeld Credits toevoegen

Deel dit item

gerelateerde berichten