Project omschrijving

Feiten

Overheidscampagne ‘iedereen doet wat’

Er komen steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht. Daardoor stijgt de temperatuur en de zeespiegel. We gaan daarom de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Hiervoor zijn er internationale en nationale doelen gesteld.

De overheid heeft met allerlei partijen in Nederland afspraken gemaakt hoe we deze doelen gaan behalen. Op de pagina via de link kun je vinden wat de afspraken zijn en wat Nederland doet.

Bekijk hier

Deel dit item

gerelateerde berichten